یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

پزشکی و سلامت

علائم باز شدن دهانه رحم

بهتر است مرتب تغییر وضعیت بدهید ولی به پشت نخوابید، مرتب ادرار کنید( ساعتی یکبار ) و در صورت امکان حولۀ گرمی به کمرتان بگذارید.

Read More »

درس هایی از زلزله های بزرگ

بررسی زلزله‌های بزرگ درجهان به دانشمندان کمک می‌کند تا درک بهتری از رخدادهای مشابه پیدا کنند و با آمادگی بیشتر از شدت تلفات و خسارات بکاهند.

Read More »

رابطه در دوران نامزدی، حامله شده ام؟

با نامزدم از جلو رابطه داشتم اما بعدش کامل پریود شدم و شدید. بعد از چند ماه از عقب رابطه داشتم اما وقت شستن کمی بی دقتی انجام دادم بعد اون از مرداد نود و 95 پریودم تغییر کرده .

Read More »