دوشنبه 30 بهمن 1396

پزشکی و سلامت

قرص لتروزول برای بارداری، چقدر موثره؟

از روز 5 قاعدگی تا 9 قاعدگی شبی 2 عدد لتروزول می خورم، دکترم گفتن بعدش از 10 قاعدگی اقدام داشته باشید، روز 6 قاعدگی اصلا حواسم نبود نزدیکی با همسرم داشتم، یعنی الان روی تخمک گذاری من تاثیر بد می زاره؟

Read More »

بارداری با کیست تخمدان، ممکن است؟

من دو ساله پریود منظمی دارم اما سالی یک بار عقب می افته و سونو در این دو سال رفتم سال اول مشکلی نبود اما سال بعدش یک کیست کوچک تخمدان بود که حتی دکتر براش دارو نداد.

Read More »